AHOLKULARITZA

Aholkularitza ematen diegu pertsona juridiko eta fisikoei lege-, zerga-, finantza-, lan- eta merkataritza-arloetan eta proiektuaren errentagarritasuna optimizatzeko irtenbideak eskaintzen dizkiegu.

ZERGA-
AHOLKULARITZA

Mota guztietako zergak eta errekurtsoak egin eta aurkezten ditugu dagokien organoetan. Zure erakundetarako plangintza fiskalik onena egiten dugu.

 • Zerga-ikuskapenetarako laguntza teknikoa.
 • Aitorpen fiskalak prestatzea eta berrikustea.
 • Errekurtsoak eta erreklamazioak egitea.
 • Pertsona fisiko eta juridikoen egoera fiskala aztertzea.
 • Enpresa-taldeak eta ondare pertsonalak berregituratzea.

LAN-
AHOLKULARITZA

Zuzenbideari eta lan-kudeaketari buruzko eskaera guztiak ebatziko ditugu, enpresako langileei dagozkien zereginak errazteko.

 • Gizarte Segurantzako afiliazioa: altak, bajak, aldaketak (RED sistema).
 • Nominak: azterketa eta prestaketa.
 • Lan-kontratuak.
 • Enplegu Erregulazioko Espedienteak, SMAC, Lan-arloko Epaitegia, etab.
 • Erretiro- eta ezintasun-pentsioak kalkulatzea eta izapidetzea.
 • Lan-eskubidea.

FINANTZA-
AHOLKULARITZA

Zure enpresak erabiltzen dituen finantza-produktuak aztertzen ditugu, horien kostua aztertzeko eta baldintzak hobetzeko.

 • Epe laburreko eta luzeko finantza-plangintza.
 • Diruzaintzako aurrekontua.
 • Banku-erakundeekin eta kreditu-erakunde ofizialekin negoziatzea.

LEGE-
AHOLKULARITZA

Zure enpresaren administrazio-izapide guztiak, negoziazio kolektiboko zerbitzuak eta prozesu judizialetako laguntza kudeatzen ditugu.

 • Merkataritza-aholkularitza.
 • Merkataritza-sozietateak eta bestelako erakundeak eraketa.
 • Lan-aholkularitza.
 • Enplegu Erregulazioko Espedienteen negoziatzea eta izapidetzea (EEE, ABEEE, etab.).
 • Gizarte Segurantzarekiko negoziazioak.
 • Defentsak jurisdikzioan, lan-arloan edo administrazioarekiko auzien arloan.
 • Errekurtsoak eta erreklamazioak prestatzea.
 • Epaitegi eta auzitegietan laguntzea, akordio sozialen aurkaratzeei eta/edo administratzaileen aurkako erantzukizun-ekintzei aurre egiteko.

MERKATARITZA-
AHOLKULARITZA

Zure enpresaren kontabilitatea kudeatzen eta administratzen dugu, eta merkataritza-zuzenbidean aholkularitza onena eskaintzen dugu.

 • Sozietatearen eraketak.
 • Liburuak eta urteko kontuak aurkezpena.
 • Eskuratzeak.
 • Transmisioak.
 • Likidazioak.
 • Konkurtso-prozedurak.
 • Finantzaketa-soluzioen azterketa.

BATUZ

aplazamiento batuz

Bizkaian BATUZ sistema ezartzeko derrigortasunak Bizkaiko araudiari lotutako enpresa edo autonomo guztiei eragiten die, haien tamaina edozein dela ere. IGko taldean, prestakuntza, esperientzia eta beharrezko tresnak ditugu, horiek betetzea ahalik eta errazena izan dadin.

TICKETBAI BIZKAIA

Behar den guztia kudeatzen dugu edozein autonomoren edo enpresaren jarduerak fakturazio-sistema informatikoa bete dezan, egindako salmenta-eragiketa guztien aitorpena ziurtatzeko.

EEEL

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoek eta errentak eratxikitzeko araubidean dauden erakundeek, Sozietateen gaineko Zergaren zergadunek eta establezimendu iraunkorra duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunek eragiketa ekonomikoen erregistro liburu bat (EEEL) eraman beharko dute, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez. Liburu horretan, ezarritako epeetan, jaulkitako diru-sarrerak eta fakturak, jasotako gastuak eta fakturak, eta beren jarduera ekonomikoa garatzean zergetan eragina duten gainerako eragiketak idatzi beharko dituzte.

Gure taldeak beharrezko ezagutzak eta tresnak ditu edozein pertsona fisiko edo juridikoren EEEL kudeatzeko eta hura eramateko betebeharra betetzeko.

Adituak enpresa-berregituraketetan

reestructuraciones

Enpresa baten eraldaketa une zaila da, erakunde baten edozein aldaketa-prozesu bezala, eta are gehiago berregituraketa-plan batera jo behar bada, bideragarritasuna jokoan dela. Planifikatu egiten dugu, ahulezia-egoerak identifikatzen ditugu, indarrak aztertzen ditugu, berregituratzeko aukerak baloratzen ditugu, estrategia taxutzen dugu, inplikatutako eragile guztiekin komunikazioa kudeatzen dugu, barnekoak zein kanpokoak izan, eta horiek martxan jartzen laguntzen dugu.