AHOLKULARITZA

Aholkularitza ematen diegu pertsona juridiko eta fisikoei lege-, zerga-, finantza-, lan- eta merkataritza-arloetan eta proiektuaren errentagarritasuna optimizatzeko irtenbideak eskaintzen dizkiegu.

ZERGA-
AHOLKULARITZA

Mota guztietako zergak eta errekurtsoak egin eta aurkezten ditugu dagokien organoetan. Zure erakundetarako plangintza fiskalik onena egiten dugu.

 • Zerga-ikuskapenetarako laguntza teknikoa.
 • Aitorpen fiskalak prestatzea eta berrikustea.
 • Errekurtsoak eta erreklamazioak egitea.
 • Pertsona fisiko eta juridikoen egoera fiskala aztertzea.
 • Enpresa-taldeak eta ondare pertsonalak berregituratzea.

LAN-
AHOLKULARITZA

Zuzenbideari eta lan-kudeaketari buruzko eskaera guztiak ebatziko ditugu, enpresako langileei dagozkien zereginak errazteko.

 • Gizarte Segurantzako afiliazioa: altak, bajak, aldaketak (RED sistema).
 • Nominak: azterketa eta prestaketa.
 • Lan-kontratuak.
 • Enplegu Erregulazioko Espedienteak, SMAC, Lan-arloko Epaitegia, etab.
 • Erretiro- eta ezintasun-pentsioak kalkulatzea eta izapidetzea.
 • Lan-eskubidea.

FINANTZA-
AHOLKULARITZA

Zure enpresak erabiltzen dituen finantza-produktuak aztertzen ditugu, horien kostua aztertzeko eta baldintzak hobetzeko.

 • Epe laburreko eta luzeko finantza-plangintza.
 • Diruzaintzako aurrekontua.
 • Banku-erakundeekin eta kreditu-erakunde ofizialekin negoziatzea.

LEGE-
AHOLKULARITZA

Zure enpresaren administrazio-izapide guztiak, negoziazio kolektiboko zerbitzuak eta prozesu judizialetako laguntza kudeatzen ditugu.

 • Merkataritza-aholkularitza.
 • Merkataritza-sozietateak eta bestelako erakundeak eraketa.
 • Lan-aholkularitza.
 • Enplegu Erregulazioko Espedienteen negoziatzea eta izapidetzea (EEE, ABEEE, etab.).
 • Gizarte Segurantzarekiko negoziazioak.
 • Defentsak jurisdikzioan, lan-arloan edo administrazioarekiko auzien arloan.
 • Errekurtsoak eta erreklamazioak prestatzea.
 • Epaitegi eta auzitegietan laguntzea, akordio sozialen aurkaratzeei eta/edo administratzaileen aurkako erantzukizun-ekintzei aurre egiteko.

MERKATARITZA-
AHOLKULARITZA

Zure enpresaren kontabilitatea kudeatzen eta administratzen dugu, eta merkataritza-zuzenbidean aholkularitza onena eskaintzen dugu.

 • Sozietatearen eraketak.
 • Liburuak eta urteko kontuak aurkezpena.
 • Eskuratzeak.
 • Transmisioak.
 • Likidazioak.
 • Konkurtso-prozedurak.
 • Finantzaketa-soluzioen azterketa.