AUTONOMOA BAZARA...

Autonomoen zerga-betebeharrak BEZ edo PFEZ aurkeztea baino gehiago dira. Zerrenda honetan laburbiltzen dira gure profesional-taldeak egiten dituen kudeaketa nagusiak. Hauek dira autonomoen zerga-betebehar nagusiak:

  1. Alta Gizarte Segurantzan.
  2. Ogasuneko alta. Ogasunean alta emateko, 036 eta 037 ereduak aurkeztu behar dira. Profesionalen errolda bat da, eta aldaketa bakoitza eredu berberekin jakinarazi behar da.
  3. PFEZren 130 eredua. Hiru hilean behin, autonomoek PFEZaren atxikipena ordaindu behar dute konturako ordainketa deritzonean.
  4. BEZaren 303 eredua. Jarduerak BEZaren derrigortasuna barne hartzen badu (gutxi batzuk baino ez daude salbuetsita), 303 eredua aurkeztu behar da Ogasunean hiru hilean behin. Autonomoa izan gabe fakturatzen bada, izapide hori ere bete behar da.
  1. Urteko BEZaren 390 eredua. Urtero, urtarrilean, BEZaren 390 eredua aurkeztu behar da.
  2. Errentaren aitorpena. Diru-sarrera eta gastu kengarri guztiak aitortu behar dira, bai eta Ogasunak eskatutako informazio zabala ere.
  3. Azken bost urteetako fakturak. Langile autonomo gisa egindako edo jasotako azken bost urteetako fakturak gordetzea. Faktura horiek eskuragarri egon behar dute Ogasunaren ikuskapen bat badago.
  4. Kontabilitate-liburua. Nahitaezkoa da kontabilitate-liburu bat izatea, langile autonomo gisa izan dituzun diru-sarrera eta gastu guztiak erregistratzeko.
  5. Dokumentazio guztia gordetzea. Azkenik, negozioari buruzko fakturak eta edozein informazio, kontratu, gutun edo dokumentu gorde behar dira. Ikuskapen baten kasuan edo laguntza eskatzeko beharrezkoak izango dira.

Gainera, beste eredu batzuk ere aurkeztu beharko dituzu langileak zure ardurapean badituzu, lokal bat alokatu baduzu, atzerrian eragiketak egiten badituzu… ig! TAX & LEGAL CONSULTINGen gure profesional-taldeak kudeaketa guztiak egiten laguntzen dizu, babesgabe senti ez zaitezen.