ENPRESA HANDIA BAZARA...

Enpresa txiki eta ertainen eta enpresa handien zerga-betebeharrak ez dira berdinak. Enpresaren konpromisoak ezagutu behar dira, aholkularitza-zerbitzu ona izateaz gain, trantsizioa arina eta eraginkorra izan dadin.

Zergak aurkezteko maiztasuna edo erabili beharreko urteko kontuen eredua, adibidez, negozioaren eta langileen bolumenaren zifra jakin batzuen araberakoa da, eta, epe zehatz batean gainditu ondoren, betebeharrak birdefinituko dira.

NOIZ BIHURTZEN DA ETE BAT ENPRESA HANDI BAT?

Arauaren arabera, abian den urtean 6 milioi eurotik gorako negozio-bolumena duten enpresa guztiak izango dira enpresa handiak, eta hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak. Horregatik, enpresa txiki eta ertain izatetik enpresa handi izatera igarotzen denean, enpresak duen betebeharretako lehena Ogasunari baldintza berria jakinaraztea da, 036 ereduaren bidez.

Gainera, 2017az geroztik, sozietate horiek BIH (Berehalako Informazio Hornidura) sistemaren mende daude, eta, beraz, jaulkitako eta jasotako fakturen erregistroak bidali behar dituzte.

Bestalde, enpresa handia izateak esan nahi du 111 eta 303 autolikidazioak hilero aurkezten direla, hiru hilean behin aurkeztu beharrean, zatikako ordainketak aldatzeaz gain.

IKUSKATZEKO BETEBEHARRA

Enpresa txiki eta ertain izatetik enpresa handi izatera aldatzen denean, sozietateak nahitaez egin beharko du urteko kontu-ikuskaritza, baldin eta ekitaldi bakoitza ixtean, ondoz ondoko bi ekitalditan, hiru baldintza hauetatik bi betetzen baditu:

  • Aktiboak, guztira, 2.850.000 €-tik gorakoak.
  • Negozio-zifraren zenbateko garbia 5.700.000 €-tik gorakoa da.
  • Ekitaldian 50 langile baino gehiago izatea.

Gainera, 2016tik aurrera, honako hauek dira Urteko Kontu Laburtuak egiteko mugak:

  • Aktiboaren guztizkoa ez da 4.000.000 €-tik gorakoa.
  • Negozioen urteko zifraren zenbateko garbia ez da 8.000.000 €-tik gorakoa.
  • Ekitaldian enplegatutako langileen batez besteko kopurua ez da 50 baino handiagoa.

Zure enpresak aurrera egiten badu, ig! TAX & LEGAL CONSULTINGen gure profesional-taldeak aholkua emango dizu bilakaera hori errazagoa izan dadin.