2023KO ERRENTA ETA ONDARE KANPAINA

NON?

Errenta kanpaina Bizkaian

Urtero bezala, 2023ko Errenta eta Ondarea kanpaina martxan jartzen da Bizkaiko Lurralde Historikoan. Prozesua errazteko asmoz, ig! TAX & LEGAL CONSULTING taldeak lagundu egiten dizu. Horretarako, orri honetan kanpainari buruzko informaziorik garrantzitsuena aurkezten da. Edozein zalantza izanez gero, ez izan zalantzarik gurekin hitz egiteko eta bilera bat eskatzeko.

NOIZ?

Hasiera

2024ko apirilaren 10a

Amaiera

2024ko ekainaren 28a

NOBEDADEAK

NOR?

Nahitaezkoa al da errenta-aitorpena aurkeztea?

Pertsona guztiak ez daude behartuta errenta-aitorpena aurkeztera. Kasu hauetan EZ dute aurkeztu behar:

Urtean 14.000 euroko edo gutxiagoko lan-etekin gordinak.

Urtean 14.000,01 eta 20.000 euro bitarteko lan-etekin gordinak; kasu hauetan IZAN EZIK, hau da, egoera hauetan daudenek, BAI:

 • Lan-etekinak ordaintzaile batek baino gehiagok ordaintzea, eta bigarren ordaintzailearen eta gainerakoen kopuruen batura urtean 2.000 euro baino gehiago izatea.
 • Aitorpenari dagokion urtean lan-kontratu bat baino gehiago izatea.
 • Konpentsazio-pentsioak edo mantenurako urtekoak jasotzea.
 • Ez betetzea baldintzak, epeak edo bestelako inguruabarrak, zerga-onuraren baterako eskubidea edukiz gero (salbuespena, hobaria, murrizketa edo kenkaria), eta Ogasunari jakinarazi behar bazaio.
 • PFEZaren Araudiak (73, 73bis eta 73ter artikuluak) ezartzen dituen kasutako batean egotea.

Kapitalaren etekin gordinak eta ondare-irabaziak (haien batura urtean 1.600 euro baino gutxiago badira, guztira).

GOGORATU: errenta-eskutitza jaso arren eta errenta-zirriborroa izan arren, baliteke aurkeztu beharrik ez izatea. Errenta-eskutitzean adierazten da aurkeztera behartuta zauden, zein duzun tributazio-aukerarik onena (indibiduala edo baterakoa) eta zein den zure zirriborroaren behin-behineko emaitza.

NOLA?

Eskutitza +
ordezkaritza-gakoa

Zure etxean jasoko duzu errenta-gutuna, ordezkaritza-gakoarekin. Gako horri esker, 2022ko Errenta eta Ondarearen izapideetan zure izenean jardun ahal izango dugu. Errentaren zirriborroa eskuratu, aldatu eta zure izenean aurkeztu ahal izango dugu.

Aitorpen-zirriborroa egoitza elektronikoan kontsultatzekoidentifikazio elektronikorako bitarteko bat beharko duzu. Errazena Bak sistema da. Gakoa gogoratzen ez baduzu, hemen berreskura dezakezu.

ZER?

Beharrezko dokumentazioa

OGASUNAREN ESKUTITZA

 • NANa, pasaportea, familiako kideen bizileku-txartela
 • Familia-liburuaren fotokopia
 • Banantze edo dibortzio kasuan: epaia eta/edo hitzarmen arautzailea
 • Elkarrekin bizi diren aurrekoen erroldatze-ziurtagiria
 • Agintari eskudunak emandako baliaezintasun-ziurtagiria

DIRU-SARREREN FROGAGIRIAK

Besteren konturako langilea:

 • Laneko atxikipenen ziurtagiria (10T)
 • Langabeziagatiko eta/edo beste prestazio publiko batzuengatiko pertzepzioen ziurtagiria.

Norberaren konturako langilea:

 • Konturako ordainketen ordainketaren egiaztapena (130 eredua)
 • Langabeziagatiko eta/edo beste prestazio publiko batzuengatiko pertzepzioen ziurtagiria.

DIRU-SARREREN FROGAGIRIAK

Higiezinen kapitalarenak

 • Errentamendu-kontratua
 • Jasotako diru-sarrera eta egindako gastu guztien justifikazioa
 • OHZren (kontribuzioa) ordainagiri guztiak higiezinengatik

Kapital higigarriarenak

 • Kontuen interesen, ezarpenen eta abarren banku-ziurtagiriak.
 • Errendimenduen gaineko atxikipenen ziurtagiriak (aseguruak, dibidenduak)
 • Kontuetako batez besteko saldoen ziurtagiriak.
 • Funtsak, akzioak, sinkav, aseguruak baloratzeko ziurtagiriak

KENKARIEN FROGAGIRIAK

 • Ohiko etxebizitza erosteagatiko ordainketen egiaztagiriak
 • Ohiko etxebizitza alokatzeagatiko ordainketen egiaztagiriak
 • Dohaintzen egiaztagiriak

BESTE DOKUMENTU BATZUK

 • Gardentasun fiskaleko erakundeen egozpenen ziurtagiriak
 • BGAEetarako ekarpenen egiaztagiriak, pentsio-planak…
 • Elikagaiak eta/edo pentsio konpentsatzaileak ordaindu izanaren egiaztagiriak

KONTU-ZENBAKIA (sarrera/itzulketa)

KONTAKTUA

Gure taldeak laguntzen dizu

Telefonoa

Arduraduna

Javier
González

HITZORDUA

Arreta pertsonalizatua

ig! TAX & LEGAL CONSULTING taldetik aurretiko hitzorduaren zerbitzua jarri dugu martxan. Hurrengo formularioa betez, eguna eta ordua aukera ditzakezu.

LAGUNTZEN DIZUGU!

ESKATU BILERA BAT ERRENTA AITORPENAREKIN LAGUN ZAITZAGUN
Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
captcha

BIZKAIA

2023ko Ondarearen gaineko zergaren kanpaina

Ondarearen aitorpena zure titulartasuneko ondasunen eta eskubideen aitorpena da. Aurkeztu behar duzu, zure ondasunen edo eskubide ekonomikoen balioa bi milioi eurotik gorakoa bada edo zergaren aitorpenaren emaitza ordaintzeko bada. Aurkezteko epea apirilaren 10etik ekainaren 28ra da.

Nahi baduzu, ig! TAX & LEGAL CONSULTING taldeak zure aitorpena egiten laguntzen dizu. Horretarako, eskatu bilera bat, goiko formularioa betez.

impuesto patrimonio bizkaia 2021

Ondare aitorpena aurkeztera behartuta nago?

Ondare-zergaren aitorpena aurkeztu behar dute 2.000.000 eurotik gorako balioa duten ondasunak edo eskubideak dituzten pertsonek eta zergaren aitorpenaren emaitza ordaindu beharrekoa den pertsonek.

Fortuna Handien gaineko aldi baterako Elkartasun Zerga aurkeztera behartuta nago?

Fortuna Handien gaineko aldi baterako Elkartasun Zerga aurkeztu behar dute 3.000.000 eurotik gorako ondare garbia duten pertsona fisikoek, abenduaren 15eko 9/2023 Foru Arauan aurreikusitako baldintzetan.

SARTU 2023KO ERRENTA KANPAINETAN