MIKRO EDO ETE BAT BAZARA...

Enpresa batek eginkizun ohikoenak eskuordetu nahi dituenean, ig! TAX & LEGAL CONSULTINGen taldea, aholkularitzako profesionalekin batera, sozietatearen funtzionamenduari buruzko izapideak eta legezko betebeharrak betetzeaz arduratzen da.

Enpresaria edo ekintzailea bazara, garrantzitsua da zergei buruzko guztia jakitea, enpresaren kostuetako bat baita.

ZER BETEBEHAR FISKAL BETE BEHAR DITU ENPRESA BATEK?

Zerga-konpromisoak alda daitezke, eta, beraz, beharrezkoa da ondo informatuta egotea. Sektorearen arabera, guri eragiten diguten zerga bereziak egon daitezke. Hauek dira zerga-betebehar ohikoenak:

 1. Sozietateen gaineko Zerga
  • Hiruhileko aitorpena (202 eredua).
  • Urteko aitorpena (200 eredua).
 2. BEZ
  • Hiruhileko aitorpena (303 eredua).
  • Urteko aitorpena (390 eredua).
  • Erkidego barruko operadoreen erregistroa.
  • Berehalako Informazio Hornidura (BIH). Horrek esan nahi du ez dela beharrezkoa 390, 347 eta 340 ereduak aurkeztea.
 3. PFEZaren atxikipenak
  • Hiruhileko aitorpena (111 eredua).
  • Urteko aitorpena (190 eredua).
 4. Ekonomia-jardueren gaineko zerga
  • 840 eredua.
 5. Hirugarrenekin egindako eragiketen aitorpena
  • Urteko aitorpena (347 eredua).
 6. Erkidego barruko eragiketen aitorpena
  • 349 eredua.
  • Europako Erkidego barruko Operadoreen Erregistroan alta ematea.
 7. Presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil
  • Urteko kontuak Merkataritza Erregistroan aurkeztea (urteko balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera, diru-fluxuen egoera eta urteko memoria).
 8. Gizarte Segurantzako kotizazioak
 9. Helbide Fiskal eta Sozialaren aldaketak jakinaraztea
 10. Ziurtagiri digitala lortzea
  • Ereduak bide telematikoz aurkezteko betebeharra.

Enpresek informazioa jasotzeko eta zerga-arauak betetzeko betebeharra dute. Konpromiso horiek ez betetzeak hainbat zehapen-neurri ekar ditzake berekin. Horregatik, oso garrantzitsua da ezagutza fiskalak izatea. Gainera, gure enpresaren ikuspegi osoa izateak hainbat enpresa-estrategia garatzen lagunduko digu.