PARTIKULARRA BAZARA...

Enpresek ez dituzte beren jarduera garatzeko zerga-betebeharrak bakarrik bete behar. Edonork, partikular gisa, zergak ordaindu behar ditu. Batzuetan ez daukagu behar den informazio guztia, eta gure taldeak lagundu ahal dizu aurre egin beharreko zergak eraginkortasunez izapidetzen.

ig! TAX & LEGAL CONSULTINGen gure profesional-taldearen aholkularitzari esker, zerga-betebehar guztiak bete ahal izango dituzu, horiek kudeatzeko izapide konplexuak baitira. Gainera, gaur egungo legediaren barruan, partikular gisa hartu behar duzun zerga-eragina minimizatzen laguntzen dizugu.

PARTIKULARRA BAZARA, HONI BURUZKO AHOLKULARITZA ESKAINTZEN DIZUGU:

  • Pertsona Fisikoen Errentaren Aitorpena (PFEZ)
  • Ez-egoiliarren errenta-aitorpenak
  • Ondarearen aitorpena
  • Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga (testamentu bidezkoak)
  • Ikuskapenak dagokion Ogasunean
  • Aholkularitza fiskala higiezinen salerosketan
  • Atzerriko ondasunen aitorpena